myWallbox Portal
บริหารจัดการเครื่องชาร์จและประสบการณ์ที่เหนือกว่า
image

Portal

บริหารจัดการเครื่องชาร์จทุกเครื่องในบริษัทของคุณ

 • จัดกลุ่มเครื่องชาร์จตามสถานที่
 • จัดการการเข้าถึงเครื่องชาร์จของผู้ใช้งานแต่ละรายได้
 • ควบคุมเครื่องชาร์จทุกเครื่องและการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละรายได้แบบ Real-Time 
 • สามารถเข้าถึงรายงานการใช้เครื่องชาร์จอย่างละเอียดได้

 Login my Wallbox Portal
การชำระเงิน

 • ยอมรับการชำระเงินผ่านสถานีชาร์จ 
 • รับชำระค่าบริการรายครั้งได้ด้วย QR-code จากใน Application 
 • เชื่อมต่อทุกการทำธุรกรรมโดยตรงกับบัญชีธนาคารของคุณ 
 • รับรู้และควบคุมทุการทำธุรกรรมแบบ Real-time 
   
image
image

ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องชาร์จจากระยะไกล

 • ดูการทำงานของเครื่องชาร์จทุกเครื่องได้แบบ Real-time
 • ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละรายในทุกพื้นที่
 • อัพเดตเครื่องชาร์จได้จากระยะไกล 

 


รายงาน
 

 • ดูการทำงานของเครื่องชาร์จทุกเครื่อง
 • เลือกผู้ใช้งาน สถานที่ เครื่องชาร์จ และ ช่วงเวลาในการชาร์จได้
 • ดาวน์โหลดรายงาน CSV เมื่อไหร่ก็ได้.
 • ได้รับรายงานรายเดือนโดยอัตโนมัติ
image
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy