myWallbox Application
ประสบการณ์การชาร์จที่เหนือกว่าที่บ้านของคุณ
image

Mobile App

เชื่อมต่อและควบคุมการทำงานของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Wallbox ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนด้วย myWallbox Application

 • ควบคุมการทำงานของเครื่องและดูสถานะการชาร์จได้จากระยะไกล
 • ตั้งค่าการชาร์จหรือปรับเปลี่ยนเวลาในการชาร์จไปในช่วงที่ค่าไฟถูก
 • สามารถล็อกหรือปลดล็อกเครื่องชาร์จเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าใช้งาน
 • แสดงสถิติการชาร์จและแจ้งเตือนอย่าง Real-Time
   
  Download for free:

   

Smartwatch App

เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดด้วยการเชื่อมต่อกับ smartwatch 

 • แจ้งเตือนเมื่อชาร์จเสร็จแล้ว
 • ควบคุมเครื่องชาร์จจากที่ไหนก็ได้
 • ควบคุมการทำงานแบบ Real-Time 
image
image

Notifications
รับการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ:

 • เมื่อรถของคุณชาร์จเสร็จแล้ว 
 • อย่าลืมที่จะเสียบชาร์จรถก่อนที่เวลาในการชาร์จจะเริ่มขึ้น
 • การอัตเดต software ของเครื่องชาร์จ

 

 

 
Statistics
ดูการสถิติการชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้

 • เลือกช่วงเวลา
 • ดูข้อมูลการชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้
 • โชว์สถิติการชาร์จด้วยการกราฟและชาร์ต
   
image
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy